Ředitel koučem

Dřevěná stavba roku

2012

 

Základní informace 

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Kurz je osmidenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem zhruba jednoho měsíce.

Stručný popis programu

Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených.

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, síla hlasu a přesvědčivost těla, role a osobnost přirozená autorita, vedení porad a delegování, koučování projektů. 
 

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, vedoucí pedagogy v MŠ či manažery vzdělávacích institucí a neziskových organizací.

Termíny

Termíny setkání aktuálních běhů:

Skupina A:

1. den    5. 11. 2019                               5. den    3. 3. 2020

2. den    5. 12. 2019                               6. den    6. 4. 2020

3. den    7. 1. 2020                                 7. den    7. 5. 2020

4. den    3. 2. 2020                                 8. den    3. 6. 2020

 

Skupina B:

1. den    11. 11. 2019                               5. den    12. 3. 2020

2. den    11. 12. 2019                               6. den    17. 4. 2020

3. den    15. 1. 2020                                 7. den    18. 5. 2020

4. den    12. 2. 2020                                 8. den    15. 6. 2020

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

 

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Jana Kazíková

Ochutnávka

Brno 27. 03. 2020 09:00 - 12:00 ochutnávka programů pro ředitele s Janou Kazíkovou

přihlášení zde

Navazující kurzy

Systemické vedení týmů učitelů

Týmová dílna ředitelů

Spirálová dynamika

 

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Skupina:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Reference

Bylo to tu moc fajn, mohu jen všem vřele doporučit. Děkuji za možnost tu být, otevřelo mi to nové obzory.

Ředitel ZUŠ

Děkuji za zájem o každého z nás, za motivaci k růstu a otevření tvůrčích kanálů bytosti.

Edita Lipavská

Děkuji za možnost změnit své myšlení, uvědomit si, jak to jde jinak. Našla jsem způsob, jak být spokojenější, jak prožívat plnohodnotněji a smysluplněji.

Kateřina Guldánová (ZŠ a MŠ Lípa n.O.)

Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů