top of page

7 inteligencí: život školy s nadhledem

Základní informace 

Nabízíme vám jediný kurz svého druhu v České republice. Umožní vám rozvinout vaše schopnosti v sedmi směrech lidského prožívání, chování a jednání. Zprostředkuje vám dovednosti, jak vytvářet akceptované vztahy mezi vámi, vašimi žáky i jejich rodiči, a současně jak vést efektivní komunikaci a zvládat náročné situace ve škole.

Kurz je osmidenní, jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 3-4 týdnů.

Stručný popis programu

Schopnosti, které budeme společně rozvíjet:

  • Emoční inteligence / schopnost nakládat se svými emocemi v souladu se sebou a okolím

  • Rozumová inteligence / schopnost vnímat a interpretovat, analyzovat a vyvozovat, vyjadřovat se, tvořit nové věci a měnit nastavení mysli

  • Sociální inteligence / schopnost rozvíjet vztahy a podporovat a provázet druhé v jejich seberozvoji, sebeprosazení a schopnost fungovat v různých kontextech

  • Morální inteligence / schopnost rozlišovat, co je dobré a účinně nakládat s morálními dilematy

  • Volní inteligence / schopnost určovat a realizovat směr svého života (cílevědomost, odolnost, akceschopnost, houževnatost, soustavnost)

  • Adaptační inteligence / schopnost přijímat a přizpůsobit se změnám a současně je umět využít k dalšímu rozvoji a vývoji; odolnost jednotlivců a týmu, schopnost kreativity

  • Spirituální inteligence / schopnost vnímat a mít v úctě to, co je větší než my, vědomí smyslu

Celý kurz bude zakončený integračním dnem.

--45.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce a školní psychology, kteří absolvovali jeden z úvodních kurzů (Ředitel koučem, Učitel koučem, Pedagog mentorem) v AKADEMII Libchavy.

Termíny

*Program probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

 

Termíny pro šk. rok 2023/2024 - 1. běh - tento běh je již naplněný

1. den: Emoční inteligence         05. 10. 2023       

2. den: Rozumová inteligence   03. 11. 2023

3. den: Sociální inteligence        04. 12. 2023       

4. den: Morální inteligence        18. 01. 2024  

5. den: Volní inteligence             20. 02. 2024

6. den: Adaptační inteligence    22. 03. 2024

7. den: Spirituální inteligence    25. 04. 2024

8. den: Integrace                          22. 05. 2024

Termíny pro šk. rok 2023/2024 - 2. běh - tento běh je již naplněný

1. den: Emoční inteligence        06. 11. 2023

2. den: Rozumová inteligence   27. 11. 2023

3. den: Sociální inteligence        10. 01. 2024

4. den: Morální inteligence        05. 02. 2024

5. den: Volní inteligence             06. 03. 2024

6. den: Adaptační inteligence    03. 04. 2024

7. den: Spirituální inteligence    29. 04. 2024

8. den: Integrace                          29. 05. 2024

Další běh kurzu 7 Inteligencí plánujeme od září 2024 - termíny zveřejníme

v květnu. Přihlášky můžete zasílat už teď a o termínech Vás budeme

v květnu informovat.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

Cena kurzu je 22.000 Kč + DPH (21%).

Cena zahrnuje celodenní občerstvení a materiály.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Eva Mohauptová, Martin Holčík 

Kontaktujte nás

Děkujeme za přihlášení! Brzy Vás budeme kontaktovat.

bottom of page