top of page

7 inteligencí: život školy s nadhledem

Základní informace 

Nabízíme vám jediný kurz svého druhu v České republice. Umožní vám rozvinout vaše schopnosti v sedmi směrech lidského prožívání, chování a jednání. Zprostředkuje vám dovednosti, jak vytvářet akceptované vztahy mezi vámi, vašimi žáky i jejich rodiči, a současně jak vést efektivní komunikaci a zvládat náročné situace ve škole.

Kurz je NOVĚ 9-DENNÍ, jeho hodinová dotace činí 72 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 3-4 týdnů.

Stručný popis programu

Schopnosti, které budeme společně rozvíjet:

  • 7 Inteligencí  / celkový pohled

  • Emoční inteligence / schopnost nakládat se svými emocemi v souladu se sebou a okolím

  • Rozumová inteligence / schopnost vnímat a interpretovat, analyzovat a vyvozovat, vyjadřovat se, tvořit nové věci a měnit nastavení mysli

  • Sociální inteligence / schopnost rozvíjet vztahy a podporovat a provázet druhé v jejich seberozvoji, sebeprosazení a schopnost fungovat v různých kontextech

  • Morální inteligence / schopnost rozlišovat, co je dobré a účinně nakládat s morálními dilematy

  • Volní inteligence / schopnost určovat a realizovat směr svého života (cílevědomost, odolnost, akceschopnost, houževnatost, soustavnost)

  • Adaptační inteligence / schopnost přijímat a přizpůsobit se změnám a současně je umět využít k dalšímu rozvoji a vývoji; odolnost jednotlivců a týmu, schopnost kreativity

  • Spirituální inteligence / schopnost vnímat a mít v úctě to, co je větší než my, vědomí smyslu

Celý kurz bude zakončený integračním dnem.

--45.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, učitele, asistenty pedagoga, výchovné poradce a školní psychology, kteří absolvovali jeden z úvodních kurzů (Ředitel koučem, Učitel koučem, Pedagog mentorem) v AKADEMII Libchavy.

Termíny

Termíny pro šk. rok 2024/2025 - tento kurz je již naplněný (můžete se přihlásit jako náhradník)

1. - 2. den: 7 Ingeligencí úvod + Emoční inteligence        31.10.2024 + 01.11.2024

3. den: Rozumová inteligence                                             29.11.2024

4. den: Sociální inteligence                                                  14.01.2025

5. den: Morální inteligence                                                  19.02.2025

6. den: Volní inteligence                                                       27.03.2025

7. den: Adaptační inteligence                                              28.04.2025

8. - 9. den: Spirituální inteligence + Integrace                  28.05.2025 + 29.05.2025 

*Program probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

Cena kurzu je 29.250 Kč + DPH (21%) zahrnuje celodenní občerstvení

a materiály.

Ubytování a večeře (při 2-denním setkání) se hradí nad rámec ceny kurzu

- pro rezervaci ubytování nás kontaktujte na: vavrova@akademiesro.cz.

Aktuální nabídku ubytování najdete na našem webu:

https://www.akademieskoly.cz/ubytovani-akademie

Lektoři

Eva Mohauptová, Martin Holčík, Petr Kraus, Zdeněk Štěpánek

Kontaktujte nás

Děkujeme za přihlášení! Brzy Vás budeme kontaktovat.

bottom of page