Spirálová dynamika

Základní informace 

Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Jeho hodinová dotace činí 20 hodin a setkání jsou koncipována jako 2,5 dne v kuse s možností ubytování v areálu Akademie Libchavy.

Stručný popis programu

Účastníci získají nový pohled na to, proč lidé různě myslí a reagují a jak s touto růzností pracovat. Spirálová dynamika přináší nový pohled na některá témata a hodnoty a ukáže, jak přirozeně postupovat v komunikaci a vedení lidí. Koncept spirálové dynamiky inspiruje k tomu, jak pracovat s hodnotami vlastními, rodinnými, hodnotami týmu, třídy, školy či společnosti jako takové. Funguje jako silný stmelující zážitek pro školní týmy.

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny absolventy základních kurzů z řad vedení školy, učitelů nebo mentorů. Ideální je pro pedagogický sbor nebo pro vybraný tým pedagogů školy včetně vedení.

Termín

30. 11.  - 02. 12. 2020

První den začíná kurz v 18:00 a ukončen je poslední den v 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

4.375 Kč + DPH, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Zdeněk Štěpánek

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Předchozí kurz:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů