top of page
pavelweb.jpg

Pavel Škramlík

Profese

ředitel školy, lektor, mentor, kouč

 

Současné působiště

 • Ředitel SSZŠ Litvínov (www.sszslitvinov.cz/)

 • Lektor manažerských dovedností

 • Porotce v Global Teacher Prize

 • Kouč, mentor (projekty NIDV)

 

Pracovní zkušenosti

 • učitel I. stupně ZŠ

 • ředitel málotřídní školy Louka u Litvínova

 

Vzdělání

 • Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická - Učitelství pro I. stupeň ZŠ

 • Karlova univerzita Praha - Funkční studium managementu v projektu Úspěšný ředitel

 

 • 2003/5 - Program Trvalá obnova školy, Aisis

 • 2006/7 – Kurz Lektorské a trenérské dovednosti, Aisis 

 • 2010 - Studium Koordinátor autoevaluace školy v projektu Cesta ke kvalitě

 • 2011 – Studium Poradce autoevaluace v projektu Cesta ke kvalitě

 • 2012 – Mentorský kurz v projektu Cesta ke kvalitě

 • 2012 – Koučování–První spirála kouče–ICF (64 hodin, Koučink akademie)

 • 2013 – Ředitel koučem (64 hodin, Koučink akademie)

 • 2014 – Koučování–Druhá spirála kouče–ICF (64hodin, Koučink akademie)

 • 2015 – Mentorský výcvik NIDV

 • 2016 – Mentorink spirála (Koučink akademie)

 • 2017 – Systemické vedení týmu (Koučink akademie)

 • 2017 – Spirálová dynamika (Akademie Libchavy)

 • 2018 -  Výcvik FIE I. (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

 • 2018 - Výcvik FIE Basic (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

 • 2018 – Výcvik systemické vedení týmu (Systemická fabrika)

 • 2019 – dosud – Výcvik kouč systémů (Akademie Libchavy)

 • 2019 -  Výcvik FIE II. (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

 • 2020 ­– Výcvik FIE III. – 80 hodin

 • 2023 – Výcvik Skupinové koučování – (Akademie Libchavy)

 • 2023 – Spirálová dynamika (Tým lektorů Akademie Libchavy)

 • Od 2022 – Dvouletý výcvik facilitátorů konstelací (Akademie Libchavy)

 

 

Co vám právě já mohu nabídnout?

Mým hlavním cílem ve škole je držet kormidlo směrem k vizi: Vzájemnou podporou k úspěchu! Chci přispět k tomu, aby škola byla školou respektovanou a vyhledávanou, aby se žáci učili v bezpečném prostředí a s chutí a denně ve škole zažívali úspěch. Mou snahou je být podporovatelem učitelů, chci přispívat k tomu, aby vztahy v celém společenství školy byly korektní, partnerské a respektující.  Vždycky jsem věděl, že chci učit jinak, tak aby děti škola bavila, aby věděly, proč se učí. Proto mi jsou blízké efektivní metody učení, svobodné pohledy na výchovu a přístup k dětem. Za důležité považuji respekt, vnitřní motivaci, individuální přístup, kreativitu a pocit úspěšnosti.

 

bottom of page