top of page
Vojta2-kruh.png

Vojtěch Krmíček

 

Profese: 

Kouč, facilitátor, lektor, mentor 

Dlouhodobě se věnuji inovacím ve vzdělávání a zároveň práci se vznikajícími firmami a startupy. Jsem mentorem, lektorem a koučem pro prostředí škol a univerzit, do kterých mě baví přinášet témata týmové spolupráce, leadershipu, silných stránek, talentů a rozvoje kompetencí potřebných pro dnešní svět.  

 

Vzdělání​

  • ACSTH akreditovaný výcvik transakčního a transformačního koučinku Akademie Libchavy v rozsahu 137 hodin 

  • Inpram Certified Talent Coach metodiky Gallup CliftonStrength  

  • Manažerské vzdělání (InterLeader, Manažer koučem, Systemické vedení týmů) 

  • PhD. z Masarykovy univerzity, Fakulta informatiky 

 

Moje zkušenosti vychází ze tří oblastí:   

  • Vzdělávání a rozvoj: Dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozvoje podnikavosti na školách a univerzitách. Aktivní práce s pedagogy, studenty a vedením škol v rámci projektů zaměřených na rozvoj podnikavosti a inovativního myšlení. 

  •  Leadership a podpora startupů: Desetileté působení v inovačním centru JIC, kde jsem se věnoval podpoře začínajících podnikatelů a startupů. Vedení týmů, projektový management a strategické plánování v prostředí inovací. 

  • Věda a výzkum: Dříve zapojení ve výzkumných projektech v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. 

bottom of page