Učitel koučem

Základní informace 

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Kurz je osmidenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek v komunikaci a k vytváření vztahu s kolegy, žáky a rodiči. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost je věnována rozvíjení reflexe a budování vztahů, kde je větší zaměření na respekt, podporu a motivaci. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce i v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, já ve vztazích, vědomé vystupování, tvořivé postupy a řešení, koučování projektů a procesů, integrace učitele v kouče.

Cílová skupina

Kurz je určen pro učitele všech typů škol a školských zařízení a pro lektory.

Termíny

Otevření dalšího jarního běhu se odsouvá. Vše bude záviset na aktuálních opatřeních.

O nových termínech vás budeme informovat.

2020/2021 - jarní běh

1. den    18. 02. 2021

2. den    18. 03. 2021

3. den    14. 04. 2021

4. den    12. 05. 2021

5. den    01. 06. 2021

6. den    25. 08. 2021

7. den    21. 09. 2021

8. den    21. 10. 2021

2020/2021 - podzimní běh

1. den    05. 10. 2020

2. den    05. 11. 2020 - odloženo

3. den    07. 12. 2020

4. den    12. 01. 2021

5. den    15. 02. 2021

6. den    09. 03. 2021

7. den    06. 04. 2021

8. den    06. 05. 2021

 

Kurz probíhá v areálu AKADEMIE Libchavy.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.


Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Daniela Jezdinská, Jana Kazíková, Klára Vondřičková

 

Ochutnávky

připravujeme

Navazující kurzy

Učitel jako vědomý průvodce třídy

Spirálová dynamika

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

AKADEMIE

Libchavy

Dřevěná stavba roku 2019

 
Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů