top of page
monikaweb.jpg

BcA. Monika Kubasová

Narodila se jako dítě, které žije hudbou a zpěvem. Vystudovala Konzervatoř v Brně hru na klavír, ale již během studií začala soukromě navštěvovat hodiny operního zpěvu, který potom vystudovala na HAMU v Praze. V tu dobu již byla členkou a sólistkou Českého filharmonického sboru v Brně, kde působila osm let. Stále však nebyla spokojená se svou hlasovou technikou, a proto se vydala na cestu do Itálie. Pěšky, s batohem na zádech a se svým životním partnerem po boku však teprve začala chápat, že cosi velmi podstatného při dlouhých hodinách za klavírem a hledání perfektních operních tónů ztratila. Byl to hluboký kontakt s hudbou a se sebou. Odpovědi na své otázky postupně nachází díky mnohým setkáním se severoamerickými indiány, mnohými kurzy a výcviky v oblasti sebepoznání a životem samým.

Opustila dráhu operní pěvkyně a zabývá se lidským hlasem jako nástrojem, který osvobozuje, posiluje a skrze který můžeme poznat sami sebe. V současnosti je lektorkou skupinových i individuálních tréninků a pomáhá probouzet a rozvíjet vztah s vlastním hlasem a zpěvem v plné přítomnosti a vědomí.

 

Hlas přímo souvisí s osobní silou, sebevědomím, naší ochotou komunikovat a otevřít se světu. Hlas potřebuje volně plynout a svobodně proudit naším tělem směrem ven. Při pozorné práci s hlasem a tělem ucítíme, kudy přesně vedeme svou sílu. Kde má naše síla prostor a kde ne.

 

Hlavní oblasti hlasového tréninku:

 

  • osobitost a autenticita hlasového projevu

  • schopnost motivovat, zaujmout a nadchnout posluchače

  • schopnost předávat svým hlasem energii a chuť spolupracovat

  • zřetelnost, barevnost a síla vašich slo

 

Co Vám jako hlasová trenérka můžu předat:

 

  • techniky uvolnění těla a mysli, které jsou klíčem ke krásnému znělému hlasu

  • využití plného, hlubokého dechu, který vám umožní zvládat trému a stres

  • schopnost rezonovat a najít tak svůj skutečný hlas a skutečný výraz

  • správnou a zřetelnou artikulaci, která učiní vaši řeč jasnou, srozumitelnou a zvýší její efekt

 

Náš hlas je mocný nástroj a může být náš přítel a spojenec, o kterého se můžeme opřít. Pokud známe svůj hlas, je mluvení i zpívání před publikem fantastický zážitek.

bottom of page