Učitel jako vědomý průvodce třídy

AKADEMIE_LIBCHAVY_print12_CMYK.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je šestidenní a jeho hodinová dotace činí 48 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Kurz lze hradit z operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ.

Stručný popis programu

Účastníci získají nové schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřujícím se na vedení skupin a týmů. Seznámí se s pohledem systemické pedagogiky, která přispívá k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě a vede k motivovanému zapojení žáků do výuky a do celkového dění ve třídě, k jejich sebevědomému vyjadřování a k odpovědnému přístupu k učení.

Témata kurzu: systemické zákony, základy facilitace, základní hodnoty – učení se, výkon, radost, zájem a chuť do učení, tvoření triád – učitel – žák - rodič

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Učitel koučem.

Termíny

Termíny pro šk. rok 2022/2023 - kurz 19.9.2022 NEOTEVŘEME - jeho zahájení se posouvá na LEDEN 2023.

NOVÉ termíny budou zveřejněné začátkem října

- sledujte prosím webové stránky

1. den   19. 09. 2022 - termín ZRUŠENÝ

2. den   01. 11. 2022 - termín ZRUŠENÝ

3. den   29. 11. 2022 - termín ZRUŠENÝ

4. den   16. 01. 2023 - termín ZRUŠENÝ

5. den   22. 02. 2023 - termín ZRUŠENÝ

6. den   20. 03. 2023 - termín ZRUŠENÝ

*Kurz se otevře jen v případě naplnění min. kapacity

kurzu (tj. min. 15 účastníků). 

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

2. 250 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a

občerstvení.

Kurz je fakturován jako celek.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP. 

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal, Daniela Jezdinská, Lenka Ludvíčková, Petr Kulhavý

Navazující kurzy

Učitel jako vědomý průvodce třídy portfolia

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
DSCN2322.JPG

AKADEMIE

Libchavy