top of page

Učitel jako vědomý průvodce třídy

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je šestidenní a jeho hodinová dotace činí 48 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Kurz lze hradit z operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ.

Popis programu

Kurz Učitel jako vědomý průvodce třídy nabízí účastníkům hluboký vhled do moderních pedagogických přístupů, zaměřujících se na vedení tříd a skupin žáků prostřednictvím koučovacích technik a systemické pedagogiky. 

Účastníci získají nové schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřujícím se na vedení skupin a týmů. Seznámí se s pohledem systemické pedagogiky, která přispívá k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě a vede k motivovanému zapojení žáků do výuky a do celkového dění ve třídě, k jejich sebevědomému vyjadřování a k odpovědnému přístupu k učení.

Klíčové dovednosti a kompetence, které získáte:

Koučovací přístup ve vedení skupin a týmů:

 • Seznámení s přístupem koučování orientovaným na vedení skupin a týmů.

 • Dovednosti pro přípravu koučovacího procesu.

 • Modely a struktury pro efektivní koučování.

Systemická pedagogika:

 • Pochopení principů systemické pedagogiky.

 • Vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě.

 • Motivace žáků k aktivnímu zapojení do výuky a třídního dění.

Práce s diverzitou skupiny:

 • Posilování individuální integrity žáků. 

 • Práce v triádách

 • Efektivní práce s různorodostí skupiny a její dynamikou.

Struktury a metaprogramy

 • Práce se strukturami a typologií dětí.

 • Techniky pro čtení skupinové dynamiky a rozpoznávání jejích klíčových jevů.

Komunikace a řešení náročných situací 

 • Zvládání náročných situací a vyjednávání s žáky a rodiči.

 • Efektivní vedení třídnických hodin a schůzek s rodiči.

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny učitelé (zároveň absolventy kurzu Učitel koučem), kteří chtějí posílit svou roli ve třídě a stát se

vědomými průvodci svých žáků, kteří se nejen učí, ale také rozvíjejí své dovednosti, hodnoty a postoje.

Proč se přihlásit?

 • Objevte něco nového: Kurz vám nabídne nové způsoby, jak pracovat s dětmi, a možná změní váš celkový pohled na výuku.

 • Zajímavější hodiny: Dozvíte se, jak udělat hodiny zábavnějšími a zajímavějšími. Díky tomu budou děti více zapojené a vy budete mít větší radost z učení.

 • Nové dovednosti: Poskytneme vám spoustu praktických tipů a rad, jak lépe komunikovat s dětmi, rodiči a jak zvládat různé situace ve třídě.

 • Profesionální růst: Díky setkání s ostatními učiteli a sdílení zkušeností získáte nové nápady a inspiraci pro svou práci.

 

Termíny - 1 volné místo

1. den  17.01.2024

2. den  21.02.2024

3. den  13.03.2024

4. den  02.04.2024

5. den  07.05.2024

6. den  19.06.2024

*Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

V tuto chvíli je poslední volné místo, ale můžete se přihlásit jako náhradník.

Vaši přihlášku budeme evidovat a v listopadu vás budeme kontaktovat ohledně volných míst. 

Další běh plánujeme otevřít v září 2024.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

Cena kurzu je 14.700 Kč + DPH (21%).

Cena zahrnuje celodenní občerstvení a materiály.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Lenka Ludvíčková, Petr Kulhavý

Navazující kurzy

7 inteligencí

Přihlášení

AKADEMIE_LIBCHAVY_print12_CMYK.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
DSCN2322.JPG

AKADEMIE

Libchavy

Martina UPRT
bottom of page