Ředitel jako lídr školy

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je šestidenní a jeho hodinová dotace činí 48 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Kurz navazuje na předchozí kurzy Ředitel koučem a Systemické vedení týmu a jeho záměrem je upevnit a dále rozšířit již získané manažerské dovednosti. Zaměříme pozornost na vliv osobní vize a vize školy na směřování týmu a dále na celou kulturu školy. Budeme se zabývat také tím, jak se usadit v lídrovské roli, jak pomocí účinných nástrojů motivovat podřízené v následování vize a cílů, podílet se na rozvoji školy a dále také, jak je podporovat v jejich rozvoji. Detailněji se budeme věnovat stylům vedení, od direktivních stylů instrukcí a přikazování až po rozvojové styly, jako je inspirování, koučování nebo delegování, které vyžadují vyšší míru důvěry, rozvoje zodpovědnosti a autonomie u podřízených. 

Dále se budeme věnovat  praktickému nácviku různých druhů pracovních rozhovorů, které tvoří základ interakce a rozvojové práce s podřízenými. Součástí rozvojových rozhovorů bude nastavení, sledování, provázení a evaluace kvality výuky. V průběhu kurzu budou mít účastníci možnost sledovat posun v kultuře školy a na konci kurzu zhodnotit reflektovaný posun.

Témata kurzu: osobní a školní vize, motivace na spolupodílení se na tvorbě a naplňování vize, styly vedení, reflexe nastavení týmu, typologie a nácvik pracovních rozhovorů, strategie naplňování vize a cílů, kvalita vedené výuky, posun v kultuře školy, evaluace.

Podcast

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Systemické vedení týmu učitelů.

Termíny

Termíny pro rok 2022 - do tohoto kurzu se nedá přihlásit, kurz již probíhá:

1. den   17. 01. 2022

2. den   14. 02. 2022

3. den   14. 03. 2022

4. den   12. 04. 2022

5. den   09. 05. 2022

6. den   06. 06. 2022

 

Termíny pro šk. rok 2022/2023 - přihlášení přes přihlašovací formulář níže:

1. den   30. 09. 2022

2. den   04. 11. 2022

3. den   24. 11. 2022

4. den   03. 01. 2023

5. den   10. 02. 2023

6. den   20. 03. 2023

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

2.250 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Kurz je fakturován jako celek.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP. 

Lektoři

Jiří Šmejkal, Martin HolčíkPavel Škramlík

Přihlášení

  

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
AKADEMIE_LIBCHAVY_print12_CMYK.jpg

Dřevěná stavba roku

2012