top of page

Ředitel jako lídr školy

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je šestidenní a jeho hodinová dotace činí 48 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

 

Kurz lze hradit z operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ.

Stručný popis programu

Kurz navazuje na předchozí kurzy Ředitel koučem a Systemické vedení týmu a jeho záměrem je upevnit a dále rozšířit již získané manažerské dovednosti. Zaměříme pozornost na vliv osobní vize a vize školy na směřování týmu a dále na celou kulturu školy. Budeme se zabývat také tím, jak se usadit v lídrovské roli, jak pomocí účinných nástrojů motivovat podřízené v následování vize a cílů, podílet se na rozvoji školy a dále také, jak je podporovat v jejich rozvoji. Detailněji se budeme věnovat stylům vedení, od direktivních stylů instrukcí a přikazování až po rozvojové styly, jako je inspirování, koučování nebo delegování, které vyžadují vyšší míru důvěry, rozvoje zodpovědnosti a autonomie u podřízených. 

Dále se budeme věnovat  praktickému nácviku různých druhů pracovních rozhovorů, které tvoří základ interakce a rozvojové práce s podřízenými. Součástí rozvojových rozhovorů bude nastavení, sledování, provázení a evaluace kvality výuky. V průběhu kurzu budou mít účastníci možnost sledovat posun v kultuře školy a na konci kurzu zhodnotit reflektovaný posun. 

Témata kurzu: osobní a školní vize, motivace na spolupodílení se na tvorbě a naplňování vize, styly vedení, reflexe nastavení týmu, typologie a nácvik pracovních rozhovorů, strategie naplňování vize a cílů, kvalita vedené výuky, posun v kultuře školy, evaluace.

Podcast

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Systemické vedení týmu učitelů.

Termíny

1. den   12.01.2024 

2. den   09.02.2024 

3. den   11.03.2024

4. den   12.04.2024 

5. den   17.05.2024 

6. den   10.06.2024 

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

Cena kurzu je 19.500 Kč + DPH (21%).

Cena zahrnuje celodenní občerstvení a materiály.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Martin HolčíkPavel Škramlík

Přihlášení

  

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
AKADEMIE_LIBCHAVY_print12_CMYK.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

bottom of page