top of page
petrweb.jpg

Petr Kraus, ACC


 

 • Jsem lektorem, koučem a mentorem vedoucích pracovníků a týmů. 

 • Jsem autorizovaným trenérem metody Pozitivní Inteligence, a rovněž jsem certifikovaný pro interpretaci psychodiagnostiky Worktest. 

 • Ve své práci uplatňuji poznatky z výcviků, kterými jsem prošel, a rovněž čerpám z více než 13leté praxe manažera, lídra týmů v korporátním prostředí.  

Certifikace:  

 • ICF (International Coach Federation) na úrovni ACC (Associate Certified Coach) 

 • Jsem členem profesní organizace ICF od roku 2021.

 

 

Po více než deseti letech vedení softwarových projektů a týmů v prostředí nadnárodní korporace jsem se rozhodl, že změním své profesní zaměření. V lednu 2020 jsem vstoupil do prvního tréninku pro životní kouče a rovněž začal koučovat. Umožnilo mi to tak začít uplatňovat svou vášeň pro podporu druhých a zároveň se mi tak otevřely možnosti začít realizovat jeden ze svých životních snů, a to začít pomáhat vzdělávacímu systému. Cítil jsem ohromný potenciál v podpoře týmů a jejich šéfů koučovacím způsobem, ať týmů firemních či školních. V Akademii Libchavy jsem v roce 2021 absolvoval svůj první trénink týmového koučování, při kterém jsem byl ohromen novým rozměrem, který do koučovací práce přináší skupinová dynamika a další principy fungování skupin, týmů a organizací. Rozhodl jsem se stát koučem, který bude mistrovským způsobem pomáhat vedoucím pracovníkům a jejich týmům k tomu, aby jejich společné bytí bylo co nejvíce o radostné spolutvorbě, vzájemné podpoře a vysoké dodávané hodnotě.  

 

Mými silnými stránkami jsou pozitivita, nadhled, humor, empatie a vnímání souvislostí. 

 

Vzdělání:  

 • KOUČOVACÍ DOVEDNOSTI ÚROVNĚ PCC | BĚŽÍ OD 05/2022 | COACHVILLE EU 

 • SPIRÁLOVÁ DYNAMIKA | 2022 | KOUČINK AKADEMIE LIBCHAVY 

 • SKUPINOVÝ KOUČINK | 2023 | KOUČINK AKADEMIE LIBCHAVY 

 • TÝMOVÝ KOUČINK | 2022 | KOUČINK AKADEMIE LIBCHAVY 

 • PSYCHODIAGNOSTIKA WORKTEST – AKADEMIE BASIC| 2022 | AKADEMIE WORKTEST 

· Základní dovednosti v provádění interpretace výsledků testů projektivní psychodiagnostiky WORKTEST 

 • POZITIVNÍ INTELIGENCE| BĚŽÍ OD 01/2021| POSITIVE INTELIGENCE LLC 

· V březnu 2021 dokončen základní výcvik 

· Aktivní trenér pozitivní inteligence ​

 • KOUČOVACÍ DOVEDNOSTI ÚROVNĚ ACC | 2021 | COACHVILLE ČR 

 • INŽENÝR | 2001 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

bottom of page