Mentorink

Nabízíme vám také možnost mít svého mentora...

 

Kvalitní mentor je vlastně zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli. Rozumí a důvěrně zná kontext, ve kterém se mentorovaný pohybuje. Využívá dovedností kouče a umí vědomě přecházet z koučovací role do role mentorské.

 

V mentorské roli nabízí svůj názor, zkušenost či znalost. Mentor může být požádán, aby vedl svého mentorovaného jako odborník a pak se jedná se o předání expertních znalostí, zkušeností a dovedností méně zkušenému kolegovi v oboru.

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“                                            Mahátma Gándhí

Naši mentoři:

Přihlášení
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Průvodce:
arrow&v
Cíl setkání:

Dřevěná stavba roku

2012

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů