Romana Lisnerová

Profese

ředitelka školy ve společnosti Konzervatoř Duncan centre

Co vám právě já mohu nabídnout?

Bezpečný prostor v následujících oblastech:

Obecně:

 • Třídění myšlenek a představ – stanovení priorit

 • Ujasňování potřeb a cílů

 • Objevování nových možností, příležitostí a zdrojů

 • Plánování a ověřování kroků na cestě k cíli

Konkrétně:

 • vize školy

 • podpora profesního rozvoje pedagogů

 • uvádění začínajících učitelů

 • profesní rozvoj ředitele školy

 • vedení profesního portfolia pedagoga

 • hodnocení pedagogů

 • plánování výuky

 • poskytování zpětné vazby

 • vlastní témata dle výběru a potřeb

 

Kontakt

Martina Kočová

asistentka

tel: +420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů