top of page
romanaweb.jpg

Romana Lisnerová

Profese

VŠ pedagožka, ředitelka školy, lektorka, koučka, mentorka

 

Současné působiště

Gymnázium ARTION (www.artion.cz)

Vysokoškolská pedagožka – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Expert – specialista projektu SYPO – podpora začínajících učitelů

Lektorka – AKADEMIE Libchavy – Akademie začínajících ředitelů

Mentorka pro školy

Koučka, lektorka

Pracovní zkušenosti

Ředitelka základní školy a konzervatoře

Učitelka (MŠ, ZUŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

Ředitelka základní školy a konzervatoře

Výzkumná a vědecká pracovnice – Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Manažerka v projektech Pilot Z, Pilot 1, Kariéra, Adaptace, IMKA

Lektorka a konzultantka – NIDV (Tvorba a úpravy ŠVP, autoevaluace školy, profesní rozvoj učitelů)

Školní inspektorka pro mateřské, základní a základní umělecké školy

Vzdělání

 • Učitelství pro první stupeň základní školy (ZČU v Plzni); státní rigorózní zkouška (PedF UK v Praze)

 • Taneční pedagogika (AMU, Hudební fakulta)

 • Studium pro vedoucí pracovníky ve školství (PedF UK)

 • Doktorské studium Pedagogiky (PedF UK v Praze)

Vybrané absolvované kurzy

 • Manažerské dovednosti a vedení lidí

 • Komunikační a lektorské dovednosti

 • RWCT – program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Dr. Hana Košťálová)

 • Respektovat a být respektován (Dr. Jana Nováčková)

 • Matematika prof. Hejného

 • Funkční studium pro řídící pracovníky ve školství (NIDV)

 • TOŠ – Trvalá obnova školy – studium pro vedoucí pracovníky ve školství (vedení lidí, komunikace, hodnocení apod.)

 • Rozvoj mentorských dovedností (NIDV)

 • První spirála kouče (Koučink akademie Libchavy)

 • Druhá spirála kouče (AKADEMIE Libchavy)

 • Země koučů (AKADEMIE Libchavy)

 • Koučování systémů (AKADEMIE Libchavy)

Co vám právě já mohu nabídnout?

V průběhu svého profesního života se neustále vzdělávám a hledám novou inspiraci pro svoji činnost.

Ve výuce i ve vedení kolegů využívám podporující přístup, založený na svobodné volbě a odpovědnosti.

Baví mě předávat zkušenosti a podporovat pedagogy v jejich profesním rozvoji. Ráda se věnuji všem, kteří na sobě chtějí pracovat.

bottom of page