Pedagog mentorem

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Kurz je osmidenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Účastníci získají novou dovednost - mentorovací styl. Rozšíří tak své pedagogické kompetence, porozumí základním principům mentorinku a naučí se pohledu na sebe i druhé jako na lidi v procesu učení se a rozvoje.

Témata kurzu: mentorovací styly, facilitativní mentorink, role mentora a učně, fáze mentorovacího procesu, nastavování cíle mentorinku, akční kroky, vztahové mechanismy, mentorování v organizacích

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí působit jako interní či externí mentoři ve školním prostředí.

Termíny

2020/2021

1. den    11. 11. 2020                             5. den    11. 03. 2021

2. den    11. 12. 2020                             6. den    31. 03. 2021

3. den    11. 01. 2021                             7. den    30. 04. 2021

4. den    10. 02. 2021                             8. den    26. 05. 2021

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal

Navazující kurzy

Praktikující mentor

Mentorská dílna

Přihlášení

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
 
Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů