top of page

Pedagog mentorem

Základní informace 

Základní kurz je osmidenní, jeho hodinová dotace činí 64 hodin a jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Kurz lze hradit z operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ.

Stručný popis programu

Kurz Pedagog mentorem (rozvoj mentorských dovedností) pro pedagogy je navržen tak, aby poskytl účastníkům komplexní povědomí a schopnosti potřebné k úspěšnému vedení a podpoře svých kolegů. Tento kurz přináší teoretické poznatky a praktické dovednosti potřebné k efektivnímu mentorování v učitelském prostředí.

Účastníci kurzu budou provázáni procesem sebe-reflexe a získají hlubší porozumění své role jako mentora. Budou se učit strategie komunikace, poskytování konstruktivní zpětné vazby a rozvíjení osobních dovedností nezbytných k podpoře růstu a profesního rozvoje svých kolegů.

Kurz se zaměřuje na praktické příklady a interaktivní aktivity, které umožní účastníkům aplikovat nově získané znalosti do svého každodenního pracovního prostředí. Kromě toho budou účastníci mít příležitost sdílet své zkušenosti a učit se od sebe navzájem v rámci podpůrného a inspirativního prostředí.

Po absolvování kurzu budou účastníci vybaveni potřebnými nástroji a kompetencemi k tomu, aby se stali efektivními mentory, kteří podporují a inspirují své kolegy k dosažení jejich plného potenciálu ve vzdělávacím prostředí.

 

A proč by měla mít každá škola mezi pedagogy zkušeného mentora?

Mít zkušeného mentora mezi pedagogy může přinést mnoho výhod pro celou školní komunitu:

  1. Podpora začínajících učitelů: začínající učitelé často potřebují pomoc při začleňování do školního prostředí, se seznamováním s kulturou školy a s procesy výuky a učení. Zkušený mentor může poskytnout cenné rady, sdílet osvědčené postupy a nabídnout podporu v prvních dvou letech adaptace začínajících pedagogů.

  2. Rozvoj pedagogických dovedností: Mentorský přístup může sloužit jako prostředek pro rozvoj pedagogických dovedností nejen nových, ale i zkušených učitelů. Zkušený mentor může poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, sdílet své znalosti a zkušenosti a pomoci ostatním učitelům překonávat výzvy např. spojené s výukou a vedením třídy.

  3. Zvyšování profesního sebevědomí: Mentorský přístup může přispět k posílení profesního sebevědomí učitelů. Zkušený mentor může pomoci učitelům rozpoznat své silné stránky, identifikovat oblasti potřebující rozvoj a podpořit jejich osobní a profesní růst.

  4. Zlepšení školní kultury: Mentorský přístup může přispět k vytvoření pozitivní školní kultury, která je založena na důvěře, respektu a podpoře. Zkušený mentor může být vzorem pro ostatní učitele a přispět k budování silného profesního společenství.

  5. Zachování institucionální paměti: Zkušený mentor může předat novým učitelům a ostatním členům pedagogického týmu důležité znalosti a zkušenosti, které jsou klíčové pro efektivní fungování školy. Tím se zachovává institucionální paměť a podporuje kontinuita v pedagogické praxi.

Celkově lze říci, že mít zkušeného mentora mezi pedagogy přináší přínosy jak pro jednotlivce, tak i pro celou školní komunitu tím, že podporuje profesní rozvoj, zvyšuje kvalitu výuky a posiluje školní kulturu.

Podcast

Martina PM

Cílová skupina

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol, kteří chtějí působit jako interní či externí mentoři ve školním prostředí, kteří jsou otevřeni podporovat svoje začínající, nové nebo unavené kolegy a jsou ochotni dělit se o své zkušenosti a inspirovat se od ostatních účastníků.

Termíny

Termíny pro šk. rok 2024/2025 - tento běh je již naplněný

1. den     02.10.2024

2. den     01.11.2024

3. den     02.12.2024

4. den     09.01.2025

5. den     13.02.2025

6. den     13.03.2025

7. den     29.04.2025

8. den     27.05.2025

*Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

*Další běh kurzu Pedagog mentorem plánujeme otevřít ve šk. roce 2025/2026.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

Cena kurzu je 23.600 Kč + DPH (21%).

Cena zahrnuje celodenní občerstvení a materiály.

Lektoři

Jana Kazíková

Navazující kurzy

Praktikující mentor

Mentorská dílna

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
--45.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

bottom of page