Dřevěná stavba roku

2012

Praktikující mentor

AKADEMIE

Libchavy

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je čtyřdenní a jeho hodinová dotace činí 32 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Účastníci získají potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně prohloubí své již získané dovednosti mentora (komunikovat a vytvářet vhodné podpůrné strategie s vedením školy). Osvojí si hlubší pohled na osobnost učně a jeho roli učitele, zaměří se na provázení svých učňů jednotlivými základními kompetencemi role učitele a upevní vedení procesu a schopnost vnímat výpovědi učně.

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Pedagog mentorem.

Termíny

připravujeme

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Jana Kazíková

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů