Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Kurz je čtyřdenní a jeho hodinová dotace činí 32 hodin. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Účastníci získají potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně prohloubí své již získané dovednosti mentora (komunikovat a vytvářet vhodné podpůrné strategie s vedením školy). Osvojí si hlubší pohled na osobnost učně a jeho roli učitele, zaměří se na provázení svých učňů jednotlivými základními kompetencemi role učitele a upevní vedení procesu a schopnost vnímat výpovědi učně.

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Pedagog mentorem.

Termíny

1. den 13. 10. 2020

2. den 10. 11. 2020

3. den 08. 12. 2020

4. den 13. 01. 2021

Kurz probíhá v areálu AKADEMIE Libchavy.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Jana Kazíková

Přihlášení

Dřevěná stavba roku

2012

Praktikující mentor

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů