top of page
_MG_3374-Edit.jpg

Světlana Jelenová

Profese

učitelka SŠ, mentorka, koučka

Moto

„Život je nejlepší školou života.“ (Jára Cimrmman)

Současné působiště

 • učitelka SŠ

 • koučka

 • mentorka

 • průvodkyně na zámku v Opočně

 

Pracovní zkušenosti

 • lektorka angličtiny pro firemní klienty

 • podnikové finance

 • marketing

 • zákaznický servis

 

Vzdělání

 • Program CŽV Učitel střední školy, UHK / 2018

 • Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka, Cermat / 2018

 • Kurz neuro-lingvistického programování / 2016

 • Mindfulness, trénink vědomé pozornosti / 2015

 • Koučink akademie (Akademie Libchavy), První spirála kouče - certifikovaný kurz Mezinárodní federace koučů /

 • 2015

 • Lektorský kruh: Leadership, Krizová komunikace, Koučování a mentoring, Skupinová

 • dynamika a systemika / 2014

 • CAE Certificate in Advanced English / 2008

 • Moderní a efektivní lektor - Management vzdělávání dospělých, Efektivní formy výuky

 • dospělých, kurz Univerzity Hradec Králové / 2007

 • Professional Development and Training, semináře Oxford University Press, Cambridge

 • University Press, konference AJŠ aj. / průběžně

 • International Teacher ́s Course, Broadstairs, UK / 2007

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta výrobně-ekonomická, obor ekonomika průmyslu,

 • titul Ing. / 1991

 

Co vám právě já mohu nabídnout?

Bezpečný prostor v následujících oblastech:

Obecně:

 • podpora sebereflexe profesního a osobnostního rozvoje (silné a slabé stránky,

 • příležitosti - současná situace, co posílit, co změnit a jak to nejlépe udělat)

 • využití jednoduchých dechových relaxačních technik a mindfulness (bdělosti)

v každodenním životě jako prevence syndromu vyhoření

 • posilování integrity, radosti z práce a ze života

 

Konkrétně:

 • rozvoj aktivního naslouchání jako cesty k přímé, jasné a adekvátní komunikaci se žáky/studenty, kolegy, rodiči

 • výhody učebního procesu zaměřeného na konstruování znalostí oproti jejich prostému předávání

 • jak přejít od motivace pomocí odměn a trestů více k inspirování žáků

 • možnosti a výhody formativního/průběžného slovního hodnocení a sebehodnocení žáků a studentů

bottom of page