top of page

Supervize

Nabízíme vám také možnost mít svého supervizora ...

 

Supervize je způsob, jak pravidelně ve vymezeném chráněném čase usnadňovat a podporovat důkladnou reflexi člověka na jeho praktický výkon. Supervize je prostor, kde supervizovaný reflektuje svoji práci a učí se z této reflexe v interakci se supervizorem.

Supervize je pracovní spojenectví mezi dvěma profesionály, kde supervizovaný přináší zprávu o své práci, reflektuje ji, dostává zpětnou vazbu a pokud je to vhodné odborné rady a názory. Účelem tohoto spojenectví je umožnit pracovníkovi rozvíjet své morální a odborné dovednosti, budovat svoji sebejistotu a kreativitu tak, aby poskytoval nejlepší možnou službu svému klientovi.

Supervize je také procesem, kde se vytváří struktura pro individualizovaný učební plán pro supervizovaného. Důraz je kladen na empirické učení. Supervize je postavena na modelu reflexe- akce, kde praxe je nástrojem pro učení.

Supervize je prostor pro posilování odpovědnosti. Je to proces, kde klient prezentuje své případy, monitoruje svoji práci, zvažuje možnosti, vyhodnocuje zvolené postupy a rozebírá situace, ve kterých se ocitá při práci. To vše mu přináší nové poznání. Je to proces, kde jsou také zvažovány etické a profesionální postoje a všichni zúčastnění v procesu (klienti, organizace, profesionální asociace, zadavatelé, sponzoři) získávají větší jistotu, že je poskytována kvalitní služba a jsou dodržovány profesionální standardy a domluvená pravidla.

„Akce bez počáteční vize je mrhání časem. Vize bez akce je obyčejné snění. Ale akce s vizí mohou změnit svět.“
                                             
Nelson Mandela

IMG_2337.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Naši supervizoři:

AKADEMIE_LIBCHAVY_print12_CMYK.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Přihlášení
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Průvodce:
Cíl setkání:
AKADEMIE_LIBCHAVY_print8.jpg

AKADEMIE

Libchavy

Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page