top of page
Lenka Pechátová.png

Lenka Pechátová

Profese

pedagožka, zástupkyně ředitele školy, mentorka, koučka

Moto

„Poznej sám sebe a poznáš celý svět

O mně

Více než dvacet let učím. Už jako malá jsem věděla, že budu učitelka. Když jsem se se školským systémem setkávala jako žákyně, studentka nebo začínající učitelka, velmi jasně jsem vnímala, všechno to, co mi ve škole připadalo nesmyslné. Až postupně s narůstající praxí a díky rozmanitým zkušenostem (učila jsem na 1. i 2. stupni ZŠ, prošla jsem státním i soukromým školstvím, vedla soukromý pedagogický projekt, pracovala jako zástupkyně ředitele ZŠ) jsem si hledala tu svou učitelskou cestu, ten svůj pedagogický styl, který bych pojmenovala jako „podporující“. Celou mou učitelskou i manažerskou praxí se silně prolíná téma podpory lidí, se kterými jsem v kontaktu, ať žáků nebo kolegů. Podporuji i sama sebe☺ Vždy jsem se věnovala různým druhům sportu a od power jógy jsem se před lety posunula ke komplexnímu studiu integrální jógy. Díky studiu a praktikování jógy stále hlouběji poznávám sama sebe, citlivěji vnímám ostatní lidi, čerpám klid, intuici, rozhodnost.

 

Jako koučka a mentorka nabízím bezpečný s důvěrný prostor v oblastech:

 • ujasnit si svá přání a potřeby

 •  rozvíjet své silné stránky

 •  rozpoznat své vlastní priority

 • posunout se ve vybrané oblasti (například klima a vztahy ve třídě, komunikace s rodiči, vlastní výukový styl, práce a rodina, práce a odpočinek a mnohé další)

 

Vzdělání

 • 1989 – 1992 Učitelství 1. stupně ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze

 •  2003 – 2004 Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ, kurz Pedf UK akreditovaný MŠMT •

 • 2004 Netradiční metody – projektové vyučování, kurz PAU akreditovaný MŠMT

 •  2005 Vzdělání mění učitel, kurz PAU akreditovaný MŠMT

 • 2006 Literatura v ŠVP, uchopení příběhu, kurz PAU akreditovaný MŠMT

 • 2007 Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky, kurz ZČ HB Botič akreditovaný MŠMT

 • 2008 Sociometrie a její využití při práci se třídou, kurz KPPP akreditovaný MŠMT

 • 2008 Kriteria hodnocení, kurz PAU akreditovaný MŠMT

 • 2008 Metodika práce s dětmi cizinci na základních a středních školách, kurz Descartes akreditovaný MŠMT

 • 2009 Jak se vystříhat sporů, jak být pánem rozhovorů, kurz Descartes akreditovaný MŠMT

 • 2009 Letní škola Začít spolu, kurz Step by step akreditovaný MŠMT

 •  2011 Emoční inteligence a její rozvíjení, kurz Descartes akreditovaný MŠMT

 • 2012 konference Inovace výuky, Inovace výuky o.p.s, školení akreditováno MŠMT

 •  2013 cyklus setkání s prof.MUDr. Františkem Koukolíkem na téma Mozek a jazyk, Asociace předškolní výchovy •

 • 2014 Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, UJOP, Univerzita Karlova v Praze, kurz akreditovaný MŠMT

 • 2014 Celostátní mezioborová konference ADHD, RAABE, program akreditovaný MŠMT

 • 2017 Základy mentoringu, kurz EFFeCT NIDV

 • 2017 FIE 1 Feuerteinovo instrumentální obohacování, kurz akreditovaný MŠMT

 • 2017 Dynamické vyšetření LPAD, kurz akreditovaný MŠMT

 • 2018 První spirála kouče, Koučink akademie Libchavy

 

Pro jaké učitele mohu být užitečná:

 • pro učitele na 1. stupni základních škol

 • pro učitele na 2. stupni základních škol

 • pro zástupce ředitele školy

 • pro třídní učitele

 • pro asistenty pedagoga

 • pro učitele spolupracující s asistentem

 • pro všechny, kdo chtějí individuální podporu dle svých témat

bottom of page