top of page
porsch.jpg

Josef Porsch

Profese

učitel ZŠ, průvodce, mentor, kouč

Moto

“Mým darem je otevírat prostor.”

Současné působiště

 • učitel ZŠ

 • woodcrafter (od roku 1992 členem Ligy lesní moudrosti)

 • lektor a zážitkový pedagog

 • metodik

 

Pracovní zkušenosti

 • učitel SŠ

 • vedoucí dětských kmenů a táborů a ohnivec - strážce stradic (10 let) - Liga lesní moudrosti

 • lektor osobního a profesního rozvoje pro vedoucí dětských kmenů a veřejnost

 • vedoucí projekty pro mladé lidi (pilotní škola Člověka v tísni, Studentské volby)

 • iniciátor projektů zaměřených na odpovědnost mladých lidí za svět (Hodina Země, Pomozte Tibetu, Adopce na dálku ad.).

 

Vzdělání

 • Absolvoval jsem semináře zaměřené na vzdělávání (Filosofie pro děti, Komunikace mezi pedagogem a žákem, Učitel koučem ad.) i osobní rozvoj (Cesta vnitřní proměny, Sen v juliánské terapii, čtyřletá sebezkušenostní jungiánská skupina, Spirála kouče 1,2, kurz přírodní léčby reiki ad.).

 • Vedl jsem dospělé i dětské týmy. Podílel jsem se na vytváření metodických materiálů týkajících se prevence úrazů u dětí, občanského a mezikulturního vzdělávání a výchovy. Pracuji jako učitel a osobní i interní průvodce. Využívám svých zkušeností z pedagogické praxe, woodcraftu, zážitkové pedagogiky, koučinku, pobytu v přírodě a hlavně z vlastního osobního rozvoje. Pracuji na sobě. Mám radostný přístup plné přítomnosti a úcty k člověku a přírodě, inspirován E. T. Setonem: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jiní mohli pít.“ Mám hlubokou touhu vytvářet prostor, aby se lidé mohli setkávat s tím, co nás přesahuje.

 

Co vám právě já mohu nabídnout?

Bezpečný prostor v následujících oblastech:

 • příroda a woodcraft

 • zážitková pedagogika

 • občanské vzdělávání a občanská

 • angažovanost žáků a studentů

 • rozvoj osobnosti žáků a studentů

 • práce s třídním kolektivem a

 • mladými lidmi

 • interní průvodcovství

 • radostný přístup k práci

bottom of page