top of page
Helena_Zikmundová.jpg

Helena Zikmundová

Profese

učitelka SŠ, mentorka, koučka

Moto

„Všichni máme svobodu dělat cokoliv chceme.“  (Richard Bach)

 

Vzdělání

 • Státní jazyková škola, Praha – anglický jazyk /1997-2000/

 • PF UJEP Ústí nad Labem, Doplňkové pedagogické studium /1998-1999/

 • Course for Secondary School Teachers, Emerald Culture Institut, Dublin, Irsko/2005/

 • Malé granty – Projektový management /2006/

 • ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, Praha, jazyková zkouška JASPEX- anglický jazyk

 •  /2004-2006/

 •  Teaching Knowledge Test – Cambridge ESOL, Akcent International House Prague, Praha

 • /2007/

 •  Creative Metodology & Language Skills, Oxford School, Londýn, Velká Británie

 •  CERMAT, Praha – certifikace – státní hodnotitel pro písemnou a ústní část státní maturity

 • /2010-2011/

 •  Developing Oral Fluency in the English Language Classroom, IPC Exeter, Velká Británie

 • /2012/

 •  První Spirála kouče – Koučink akademie, Horní Libchavy /2014/

 •  Mentorink Spirála kouče – Koučink akademie, Horní Libchavy /2015/

 •  Druhá Spirála kouče – Koučink akademie, Horní Libchavy /2015/

 •  Bi-Component In-Training, EiM Margate, STS Sandwich, Velká Británie, studijní stáž /2016/

 •  RWCT- Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Praha – Nina Rutová, /2018/

 •  Jednorázové kurzy z oblasti osobního rozvoje /2014-2018

 

Co vám právě já mohu nabídnout?

Bezpečný prostor v následujících oblastech:

 • výuka angličtiny koučovacím přístupem,

 • zavádění metody CLIL do odborných předmětů,

 • příprava studentů k maturitní zkoušce z anglického jazyka včetně studentů s přiznaným

 • uzpůsobením podmínek,

 • tvorba a realizace evropských projektů,

 • práce s metodami kritického myšlení

 • vlastní téma dle výběru a potřeb

bottom of page