Vedení a řízení mateřských škol

Základní informace 

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 21 hodin. Kurz je třídenní, jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Kurz je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností spojených s vedením lidí a řízením mateřské školy. Zaměřuje se na osvojení si aktivního způsobu naslouchání a současně na jasné a konstruktivní vedení rozhovoru za podpory silných koučovacích otázek. Rozvíjí efektivní styly vedení lidí i jejich cílený rozvoj pomocí originálního efektivního postupu.

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele, jejich zástupce a vedoucí pedagogy v MŠ, případně pro vedení organizací pracujících primárně s předškolními dětmi.

 

Termíny

Připravujeme.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

                       

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.1

Lektoři

Jiří Šmejkal

Navazující kurzy

Systemické vedení týmů učitelů

Týmová dílna ředitelů

Mám zájem

Mám zájem o tuto akci, kontaktujete mě prosím v okamžiku, až budou vypsané termíny.  

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku

2012

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů