Mentorská dílna

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Navazující jednodenní setkání absolventů kurzů mentorského vzdělávání. Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP, jeho hodinová dotace činí 8 hodin.

Stručný popis programu

Účastníci budou s ostatními absolventy z řad interních a externích mentorů sdílet svoje zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Pod zkušenou facilitací lektorů Akademie budou společně navrhovat a řešit témata a situace z praxe.

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Pedagog mentorem, Mentorink 32 a navazujících kurzů.

Termíny

Přesný termín uvedeme, co nejdříve.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jana Kazíková / Jiří Šmejkal

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů