top of page

Funkční studium v praxi

 studium pro ředitele škol a školských zařízení

Základní informace 

Když se stanete lídrem školy, potřebujete se naučit a zvládat úplně nové věci…

Když jsme se ve společných diskuzích (my, vaši lektoři) vrátili v myšlenkách a v pocitech do svých ředitelských začátků, shodli jsme se na základních principech, které pro nás byly zásadní, abychom efektivně a s dobrým pocitem vedli svou školu. A přesně na tom je založen program funkčního studia v praxi.

Romana Lisnerová, garantka studia

Stručný popis programu

Studium trvá 132 hodin v průběhu jednoho roku. Celkem se jedná o 14 dnů prezenčního studia (většinou tzv. „dvoudnů“ ve skupině max. 22 účastníků) a 3 stáže.

 

Studium vede k získání základních předpokladů pro zastávání funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Úvod věnujeme vzájemnému poznání členů skupiny a taktéž sebepoznání zaměřenému na tyto otázky: 

Jakou roli nesu? 

Co je jejím smyslem? 

Co potřebuji rozvíjet?

… 

Během následujících výcvikových dní se budeme věnovat praxi ve spojení s obecným právem, pracovním právem, financemi, organizováním a vedením lidí.

 

První stáž je věnována specifickým tématům ve stejném typu školy, kterou účastník vede. Druhá stáž probíhá na jiném druhu školy – jako inspirace novými trendy či přístupy. Třetí stáž je vedena v České školní inspekci, kde si ředitelé škol rozšiřují obzory o další úhly pohledu na vzdělávání. 

Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce je pojata jako rozprava nad portfoliem, které si účastník vede od prvního dne Funkčního studia v praxi. Žádné memorování ani odříkávání, nýbrž případové studie z praxe a reflexe svého pokroku ve znalostech, dovednostech a činnostech.

Podcast

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, pro zástupce ředitele, pro adepty na pozici ředitele či zřizovatele.

Termíny

Kurz otevřeme nejdříve v září 2024 - přihlásit se můžete přes přihlašovací formulář níže a budeme vás informovat ohledně otevření kurzu a termínů.

* jedná se o 7 dvoudenních setkání vždy Neděle/Pondělí v časech od 9:00 do 16:30

* kurz se otevře při naplnění min. kapacity 16 účastníků

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

30.000 Kč + DPH / kurz (132 hodin vzdělávacího programu), cena zahrnuje materiály a občerstvení a ubytování ve společných prostorách

 

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP. 

Lektoři

Romana Lisnerová (ředitelka školy, lektorka, koučka, mentorka, VŠ pedagožka)

Luboš Lisner (ředitel školy, hudebník, lektor, kouč)

Pavel Škramlík (ředitel školy, lektor, mentor, kouč), 

Jiří Šmejkal (kouč, psychoterapeut, supervizor, mentor, lektor),

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
--48.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Kotva 1
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page