Funkční studium v praxi

pro ředitele škol a školských zařízení

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Když se stanete lídrem školy, potřebujete se naučit a zvládat úplně nové věci…

Když jsme se ve společných diskuzích (my, vaši lektoři) vrátili v myšlenkách a v pocitech do svých ředitelských začátků, shodli jsme se na základních principech, které pro nás byly zásadní, abychom efektivně a s dobrým pocitem vedli svou školu. A přesně na tom je založen Program funkčního studia v praxi - zkušenosti ředitele s důrazem na dlouhodbé využití v praxi.

PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D., garant studia

Stručný popis programu

Studiu trvá 132 hodin v průběhu jednoho roku. Celkem se jedná o 15 dnů prezenčního studia (většinou tzv. „dvoudnů“ ve skupině max. 25 účastníků) a 3 jednodenní stáže.

 

- Studium vede k získání základních předpokladů pro zastávání funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.-

Úvod věnujeme vzájemnému poznání členů skupiny a taktéž sebepoznání zaměřenému na tyto otázky: Jakou roli nesu? Co je jejím smyslem? Co potřebuji rozvíjet? … Během následujících výcvikových dní se budeme věnovat praxi ve spojení s obecným právem, pracovním právem, financemi, organizováním a vedením lidí.

 

První stáž je na stejném typu školy a účastníci se tam věnují specifickým záležitostem, které chtějí aktuálně řešit, nebo ve kterých potřebují akutně poradit. Druhá stáž probíhá na jiném druhu školy – jako inspirace novými trendy či přístupy. Třetí stáž je vedena na České školní inspekci, kde si ředitelé škol rozšiřují obzory o další úhly pohledu.

Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce je pojata jako rozprava nad portfoliem, které si účastník vede od prvního dne Funkčního studia v praxi. Žádné memorování ani odříkávání, nýbrž případové studie z praxe a reflexe svého pokroku ve znalostech, dovednostech a činnostech.

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, adepty na pozici ředitele či zřizovatele.

Termíny

1. setkání        28. 02. - 01. 03. 2021 (2 dny)

2. setkání        11. 04. - 13. 04. 2021 (2,5 dne)

3. setkání        09. 05. - 11. 05. 2021 (2,5 dne)

4. setkání        19. 09. - 21. 09. 2021 (2,5 dne)

5. setkání        18. 10. - 20. 10. 2021 (3 dny)

6. setkání        22. 11. - 23. 11. 2021 (2 dny)

V případě 2,5 dnů - začátek je první den od 18:00 cca do 20:30

a následující dny se pokračuje vždy od 09:00 do 16:00. 

Ostatní setkání - vždy plné dny - od 9:00 do 16:00 hodin.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

30. 000 Kč + DPH / den (132 hodin vzdělávacího programu), cena zahrnuje materiály a občerstvení a ubytování ve společných prostorách

 

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Romana Lisnerová (ředitelka, koučka)

Luboš Lisner (ředitel školy, hudebník, lektor, kouč)

Pavel Škramlík (ředitel školy, lektor, mentor, kouč), 

Jiří Šmejkal (kouč, psychoterapeut, supervizor, mentor, lektor),

Klára Vondřičková (pedagožka VŠ, lektorka, učitelka, mentorka, koučka)

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

 
Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů