Facilitace

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Čtyřdenní seminář, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 31 hodin.

Stručný popis programu

Účastníci mají formou diskuze, praktických cvičení a následného sdílení možnost zkoumat možnosti zavádění a využívání žákovského portfolia ve školní praxi ve spojení s koučovacím přístupem. Kurz se zaměřuje na prostor pro práci s portfoliem v současné školní praxi s důrazem na hodnocení a mezipředmětové vazby. Také se zaměřuje na jednotlivé fáze zavádění portfolia a na rizika a úskalí, která mohou ovlivnit radost z portfolia ze strany žáků i učitelů.

Výuka probíhá jako kombinace výkladu, procvičování v malých skupinkách a skupinových diskuzí – vzájemných inspiracích, prostřednictvím sdílení a především praktického nácviku. Každý z účastníků se ocitne v roli facilitátora přímo na kurzu.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen vedení škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, vedoucím předmětových komisí a metodických sdružení, všem kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ.

Není nutné absolvovat žádný kurz AKADEMIE.

Termíny

připravujeme

 

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Předchozí kurz:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů