Facilitace

Základní informace 

Čtyřdenní seminář, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 31 hodin.

Stručný popis programu

Facilitace je technika, kterou lze usnadnit diskuzi a práci ve skupině a podpořit dosahování dohod. 

Na kurzu se účastníci učí zavádět tuto metodu do praxe, prakticky si trénují dovednosti potřebné pro roli facilitátora v práci se skupinou – od zadání přes postupy a strukturu diskuze, až po vytváření dohod a práci s náročnými situacemi. Využití facilitace při vedení schůzek, porad a jiných setkání vede k efektivnímu využití času, směřování diskuze k stanovenému cíli a k vytěžení potenciálu všech lidí ve skupině. Lze ji využít při práci s pedagogickým sborem, rodiči či žáky.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen vedení škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, vedoucím předmětových komisí a metodických sdružení, všem kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ.

Termíny

1. den 17. 03. 2021

2. den 08. 04. 2021

3. den 10. 05. 2021

4. den 02. 06. 2021

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Předchozí kurz:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů