top of page

Facilitace

Základní informace 

Čtyřdenní seminář, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 32 hodin.

Stručný popis programu

Facilitace je technika, kterou lze usnadnit diskuzi a práci ve skupině a podpořit dosahování dohod. 

Na kurzu se účastníci učí zavádět tuto metodu do praxe, prakticky si trénují dovednosti potřebné pro roli facilitátora v práci se skupinou – od zadání přes postupy a strukturu diskuze, až po vytváření dohod a práci s náročnými situacemi. Využití facilitace při vedení schůzek, porad a jiných setkání vede k efektivnímu využití času, směřování diskuze k stanovenému cíli a k vytěžení potenciálu všech lidí ve skupině. Lze ji využít při práci s pedagogickým sborem, rodiči či žáky.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen vedení škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, vedoucím předmětových komisí a metodických sdružení, všem kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ.

Základním předpokladem a zároveň podmínkou pro účast na tomto kurzu je zkušenost s otevřenými otázkami koučovacím způsobem. Je vhodné, aby účastníci tohoto výcviku předtím absolvovali základy koučovacího stylu vedení nebo základy individuálního koučování. Je potřeba mít základ 1. - 3. den kurzu Ředitel koučem nebo Učitel koučem.

Termíny

připravujeme

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

2. 250 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení. Kurz je fakturován jako celek.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP. 

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Předchozí kurz:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
--45.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

bottom of page