Facilitace

Dřevěná stavba roku

2012

Základní informace 

Čtyřdenní seminář, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 31 hodin.

Stručný popis programu

Účastníci mají formou diskuze, praktických cvičení a následného sdílení možnost zkoumat možnosti zavádění a využívání žákovského portfolia ve školní praxi ve spojení s koučovacím přístupem. Kurz se zaměřuje na prostor pro práci s portfoliem v současné školní praxi s důrazem na hodnocení a mezipředmětové vazby. Také se zaměřuje na jednotlivé fáze zavádění portfolia a na rizika a úskalí, která mohou ovlivnit radost z portfolia ze strany žáků i učitelů.

Výuka probíhá jako kombinace výkladu, procvičování v malých skupinkách a skupinových diskuzí – vzájemných inspiracích, prostřednictvím sdílení a především praktického nácviku. Každý z účastníků se ocitne v roli facilitátora přímo na kurzu.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen vedení škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, vedoucím předmětových komisí a metodických sdružení, všem kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ.

Není nutné absolvovat žádný kurz AKADEMIE.

Termíny

1. den 17. 03. 2021

2. den 08. 04. 2021

3. den 10. 05. 2021

4. den 02. 06. 2021

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jana Kazíková, Jiří Šmejkal

Přihlášení

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Předchozí kurz:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů