Emoční inteligence

Základní informace 

Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Jeho hodinová dotace činí 32 hodin a je čtyřdenní. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Cílem tohoto vzdělávacího cyklu je předat znalosti a dovednosti spojené s využitím emoční inteligence v kontextu koučování a systemiky ve školní praxi. Kurz účastníky vede k uvědomění toho, že emoce jsou zdrojem energie a informací a pomáhají porozumět sobě i druhým. Kurz vede k tomu, jak zacházet s emocemi, které vznikají také ve vztazích, které učitelé tvoří s dalšími aktéry pedagogického procesu (žáky, rodiči i dalšími kolegy a nadřízenými).

Témata kurzu: emoční inteligence, emoce a jejich interpretace, rozvoj a řízení emocí přes sebepoznání, empatie a prohlubování vnímání druhých, vedení druhých a emoční podpora, učitel jako emoční vzor, emoční inteligence ve škole.

Cílová skupina

Kurz je určen pro učitele všech typů škol, školských zařízení a lektory.

Termíny

1. den 02. 2. 2021

2. den 25. 2. 2021

3. den 22. 3. 2021

4. den 29. 4. 2021

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří ŠmejkalKlára Vondřičková, Jana Kazíková

Navazující kurzy

Vědomá komunikace

Mám zájem

Mám zájem o tuto akci, kontaktujete mě prosím v okamžiku, až budou vypsané termíny.  

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Dřevěná stavba roku 2019

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů