Emoční inteligence

Dřevěná stavba roku

2012

Dřevěná stavba roku 2019

Základní informace 

Navazující kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Jeho hodinová dotace činí 32 hodin a je čtyřdenní. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Cílem tohoto vzdělávacího cyklu je předat znalosti a dovednosti spojené s využitím emoční inteligence v kontextu koučování a systemiky ve školní praxi. Kurz účastníky vede k uvědomění toho, že emoce jsou zdrojem energie a informací a pomáhají porozumět sobě i druhým. Kurz vede k tomu, jak zacházet s emocemi, které vznikají také ve vztazích, které učitelé tvoří s dalšími aktéry pedagogického procesu (žáky, rodiči i dalšími kolegy a nadřízenými).

Témata kurzu: emoční inteligence, emoce a jejich interpretace, rozvoj a řízení emocí přes sebepoznání, empatie a prohlubování vnímání druhých, vedení druhých a emoční podpora, učitel jako emoční vzor, emoční inteligence ve škole.

Cílová skupina

Kurz je určen pro absolventy kurzu Učitel jako vědomý průvodce třídy.

Termíny

Přesný termín uvedeme, co nejdříve.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

1. 750 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří ŠmejkalKlára Vondřičková, Jana Kazíková

Navazující kurzy

Vědomá komunikace

Mám zájem

Mám zájem o tuto akci, kontaktujete mě prosím v okamžiku, až budou vypsané termíny.  

AKADEMIE

Libchavy

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Kontakt

Martina Kočová

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání škol

tel.:+420 608 036 102

e-mail: skoly@akademiesro.cz

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225

AKADEMIE

Spokojené a tvořivé školy jsou jedním z projektů