Akademie začínajících ředitelů

Základní informace 

Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP.  Jeho hodinová dotace činí 64 hodin, která se konají v pěti setkáních rozdělených do 8 jedno dnů či 1,5 dnů. Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíc.

Stručný popis programu

Kurz vede účastníky k sebepoznání a k praktickému osvojení a propojení ředitelských a manažerských kompetencí. Výcvik začíná zaměřením na osobnost účastníků, prohlubuje jejich sebepoznání a sebereflexi. Dále vede k přijetí a osvojení role včetně kompetencí ředitele školy a pokračuje zaměřením se na tvorbu funkčního modelu systému školy, její vize a strategie.  Závěr kurzu je věnován upevnění a propojení všech získaných znalostí a dovedností a vedle zpětné vazby a integrace nových poznatků nabízí konkrétní téma, které je pro účastníky klíčové. Cyklus počítá s tím, že mezi jednotlivými dny budou účastníci přenášet získané znalosti a dovednosti do praxe a současně je budou konzultovat a dále rozvíjet a upevňovat ve vytvořených triádách a za přispění zpětné vazby zkušených mentorů. Každý účastník si stanoví osobní cíl a cíl pro svou organizaci, v průběhu kurzu na něm pracuje a v závěru kurzu vyhodnocuje a sdílí. 

 

Témata kurzu: osobnost - role - systém, osobnostní předpoklady pro roli ředitele, kompetence ředitele školy, inspirace dobrou praxí (benchlearning), vize a strategie školy.

 

Cílová skupina

Kurz je určen pro uchazeče o roli ředitele školy či pro začínající jmenované ředitele a jejich zástupce ve všech typech škol a školských zařízení.

Termíny

Připravujeme.

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy / Green Point Praha

Cena

20 000 Kč + DPH, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Pavel Škramlík, Romana Lisnerová a Jiří Šmejkal

Navazující kurzy

Systemické vedení týmů učitelů

Týmová dílna ředitelů

Spirálová dynamika

Mám zájem

Mám zájem o tuto akci, kontaktujete mě prosím v okamžiku, až budou vypsané termíny.  

IMG_2337.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Dřevěná stavba roku

2012