top of page

Ředitel koučem

AKADEMIE_LIBCHAVY_print14.jpg

Dřevěná stavba roku

2012

Ředitelé škol za námi nejčastěji jezdí načerpat energii a dobrou náladu, získat kolegiální inspirace a samozřejmě také pro nové metody, jak vést, motivovat a podporovat své zaměstnance v řešení každodenních činností.

 

Program Ředitel koučem právě toto nabízí: moderní a praxí ověřené přístupy a metody, které jsou na tolik univerzální, že ti, kteří již programem prošli, je využívají nejen ve své práci, ale také ve svých osobních životech. 

Jiří Šmejkal, garant programu Ředitel koučem

Základní informace 

Účastníci se seznamují s koučovacím přístupem, který je vhodným nástrojem pro tvoření spolupracujících vztahů, skvělým komunikačním a strategickým nástrojem pro vedení a podporu rozvoje sebe i druhých. Osvojují si základní psychologické dovednosti. Učí se, jak se správně ptát, aby otázky podporovaly porozumění a rozvíjely přemýšlení, a na druhou stranu, jak potřebné věci sdělovat, aby druzí sdělením rozuměli a řečené jim dávalo smysl. Uplatnění pro tyto dovednosti najdou při poradách, delegování, komunikaci s rodiči i žáky či při pracovních pohovorech s učiteli.

 

Využití koučovacího přístupu vám usnadní podporu druhých v samostatném přemýšlení, hledání potřebných řešení vzniklých potíží a také zvedá chuť druhých spolupracovat na společných úkolech a postupně si přebírat za své činnosti odpovědnost. V tom jim také hodně pomáhá v programu osvojená nehodnotící zpětná vazba.

Získáte techniky, které vám pomohou pracovat se strachem a negacemi na škole. Ať se jedná o spory ve sborovně, nechuť učitele k rozvoji, konfliktní chování rodičů či problémy v třídním kolektivu. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučíte transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením.

V programu je také věnován prostor pro uvědomění, jak jsou v souladu vaše osobní a pracovní role, jak s nimi zacházíte a zda do nich umíte potřebným způsobem vstupovat a také vystupovat. Učíte se zde, jak také umět ošetřit své Já, abyste se nepřetěžovali a předešli tak syndromu vyhoření.

V průběhu celého programu se účastníci věnují průběžnému opakování osvojených dovedností a celý program uzavírá integrační den, kde reflektují, dělí se o inspirující příběhy z praxe a tvoří širší pohled na školu a její význam pro život. 

Účastníci oceňují, že praktické uplatnění všech naučených věcí mám široký dopad nejen na učitele, žáky a jejich rodiče, ale bonusem je také jejich využití v osobním životě, např. při komunikaci s vlastními dětmi nebo jejich blízkými.

Váháte-li nad kurzem připojte se na ochutnávku nebo se nám ozvěte a můžete se sejít na krátkou konzultaci s jedním s lektorům. Můžete se podívat na to, jestli tento kurz pro vaši situaci a potřeby tím nejlepším řešením.

Hlavní tímata 

  • osvojení si koučovacího stylu vedení lidí (proaktivní nastavení mysli, vztahové sladění, delegování, podporování k zodpovědnosti a samostatnosti při hledání řešení)

  • využívání reflexe, sebereflexe v komunikaci a jednání

  • schopnost naslouchat a nezkreslovat obsah sdělení druhých

  • vedení aktivního rozhovoru a za využití koučovacích otázek

  • osvojení si dávání nehodnotící konstruktivní zpětné vazby

  • práce s atmosférou, strachem a emocemi na škole

  • porozumění vlastní osobnosti a roli

  • nové techniky vedení projektů

  • řízení důležitých procesů ve škole

  • koučovací přístup v komunikaci s učiteli, rodiči, žáky a kýmkoliv dalším

Cílová skupina

Kurz je určen pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, jejich zástupce, vedoucí pedagogy v MŠ či manažery vzdělávacích institucí a neziskových organizací.

Termíny

 

Termíny pro školní rok 2021/2022 budou vypsány v nejbližších dnech.

Kurz ředitel koučem budeme otevírat na podzim 2021.

2021/2022

1. den    23. 09. 2021                              5. den    15. 12. 2021

2. den    26. 10. 2021                              6. den    12. 01. 2022

3. den    10. 11. 2021                              7. den    09. 02. 2022

4. den    26. 11. 2021                              8. den    25. 02. 2022

Výcvik probíhá vždy od 9:00 do 16:00.

Místo konání

AKADEMIE Libchavy

Cena

2. 250 Kč + DPH / den, cena zahrnuje materiály a občerstvení.

 

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT jako DVPP a dají se hradit z ŠABLON II jako osobnostní a profesní rozvoj pedagogů.

Lektoři

Jiří Šmejkal, Jana Kazíková

Navazující kurzy

Na tento základní program navazují další, jako je např. Systemické vedení týmů (práce se sborovnou), Spirálová dynamika, Ředitel jako lídr (konkrétní praktické aplikace naučených dovedností), Emoční inteligence, Vědomá komunikace, atd.

Nabízíme také skupinová inspirační setkávání ředitelů škol nebo možnosti individuálních provázení v supervizi, mentorinku a v koučování.

Přihlášení

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
DSC_6234.jpg

Dřevěná stavba roku 2019

Reference

Bylo to tu moc fajn, mohu jen všem vřele doporučit. Děkuji za možnost tu být, otevřelo mi to nové obzory.

Ředitel ZUŠ

Děkuji za zájem o každého z nás, za motivaci k růstu a otevření tvůrčích kanálů bytosti.

Edita Lipavská

Děkuji za možnost změnit své myšlení, uvědomit si, jak to jde jinak. Našla jsem způsob, jak být spokojenější, jak prožívat plnohodnotněji a smysluplněji.

Kateřina Guldánová (ZŠ a MŠ Lípa n.O.)

Kotva 1
bottom of page